Dětí

Dětský kroužek

Organizace.

Od podzimu 2004 je v rámci HO pro zájemce z řad dětí a mládeže organizován zájmový kroužek horolezectví. Každé pondělí a pátek mají zájemci možnost učit se základům lezení a techn TJ Sokol Brno I na ulici Kounicova. Kromě toho, pokud to pocasi dovolí, dětí mají možnost 1 - 2 za sezónu vyzkoušet si lezení na cvičných skalách. Ty nejvíc pokročilé se pak účastní lezeckých závodů dětí v rámci Tendon cupu./ Fotky...

Instruktoři.

Dětem se věnuje skupina zkušených instruktorů - aktivních horolezců. Vedení kroužku tak po strance organizační jak i programovém je pověřená Veronika Demjanová. Potenciální zájemci mohou získat podrobnější informace buďto v době konání kroužků anebo na telefonu 775671775. Další instruktoři to: Hana Cídlová, Jana Tkáčiková, Mirek Hron a Andrzej Kurowski. Počet instruktorů, provozní a hlavně bezpečnostní důvody způsobuji, že počet dětí ve skupinách je limitován.

Ponděli.

Čas trvání: 15.30 - 17.00. Děti: Vladimír Bednařík, Veronika Demjanová ml., Andreas Gajdošík, Adam Jelínek, Jan Kučera, Martin Kulhánek, Jan a Lucie Tomeškovi, Filip Vrba, Barbora Zlochová.

Pátek.

Čas trvání: 16.30 - 18.00. Děti: Hanka Dejmalová, Veronika Demjanová ml., Marcelka Hendrychová, Lucie Lišková, Krištof Minarčík, Andrea Pavlincová, Michal Petřek, Tereza Seidlová, Adam a Tomáš Vaňkovi, Lukáš Wojtek, Adam Zahradník.

Fotka měsíce

Veronika

Novinky

  • Tip na jarní lezení - Arco. Jedním z častých velikonočních cílů je středověké městečko Arco na severním konci Lago di Garda / více...
  • CAO News 04/2006. Ke stažení je další kousek známého horolezeckého měsíčníku CAO News 04/2006. / více...